dimecres, 28 d’octubre de 2009

L'Ajuntament de Collsuspina Aprova la Moció presentada per l'entitat " Collsuspina escriu"

El passat 2 d'octubre, el Ple del nostre Ajuntament va aprovar per 6 vots a favor i 1 abstenció una moció per donar suport a la consulta sobre el dret a decidir per la independència de Catalunya en el municipi. L'entitat Collsuspina Escriu va ser qui, amb el suport dels regidors d'ERC, presentà la proposta en el plenari. Amb la pregunta "‘ESTÀ D’ACORD QUE LA NACIÓ CATALANA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET, INDEPENDENT, DEMOCRÀTIC I SOCIAL, INTEGRAT EN LA UNIÓ EUROPEA?’ ", el proper dia 13 desembre, juntament amb 153 municipis de Catalunya, tots els habitants de Collsuspina majors de 16 anys podran exercir el seu vot en una decisió tan important i que sense cap mena de dubte afectarà el futur del nostre país. Sota el paraigües d'Osona Decideix, l'entitat "Collsuspina Escriu" ha creat la Comissió organitzadora en la qual vol que s'incorporin en aquest procés representants del màxim nombre d'associacions i entitats del municipi. La Comissió s'encarregarà d'organitzar la consulta que compta amb el majoritari suport de tots els habitants. Al web de la Coordinadora per la consulta del dia 13 de desembre ja consta el nostre municipi dins la resta dels que s'han apuntat aquesta onada de consultes. Se'n preveu una segona a l'Abril, en què hi podrien participar municipis importants com Girona.
La Comissió organitzadora té previst fer una convocatòria explicativa durant el mes de novembre. La data encara està per determinar."