dijous, 19 de novembre de 2009

El vot anticipat


A partir de dissabte dia 21 de novembre ja es podrà votar de manera anticipada a Collsuspina. Tots els habitants que ho desitgin ja podran emetre el seu vot.
Un representant de la comissió organitzadora Collsuspina Decideix (en direm Correu) tindrà les paperetes del SÍ i del NO i els sobres on introduir la papereta. A més, disposarà d'un llibre de registres on anotarà el número del Document d'identitat del votant, la primera lletra del cognom i que el votant signi. El votant dipositarà la papereta dins un sobre petit i aquest en un altre de més gran que es tancarà, aquí s'hi anotarà el número del Document d'identitat, la primera lletra del cognom i, per la part posterior, el votant signarà a la part de la solapa, de manera que la signatura “segelli” el sobre, finalment, l'entregarà al Correu. El Correu ho donarà a la mesa el dia de la consulta. El recompte del vot anticipat es farà en tancar el col·legi.
El procediment és molt segur i confidencial. En cap moment s'anoten els noms del votant, ni l'adreça ni cap altra dada. D'aquesta manera tots els votants queden en l'anonimat i en acabat el recompte, els números del Document d'identitat seran esborrats de l'ordinador.
Tothom qui vulgui votar de manera anticipada, igual que el dia de la consulta, han de certificar que estan censats a Collsuspina: si ho diu al Document d'identitat ja n'hi haurà prou, però si no, hauran de passar per l'Ajuntament a recollir el certificat del padró.
Els estrangers que tinguin Targeta de residència (ciutadans fora de la UE), Certificat d'inscripció del registre comunitari (ciutadans d'Estats membres de la UE) acrediten la identitat i caldrà el certificat del padró per demostrart que és veí de Collsuspina.